Znajdź najbliższy warsztat

Szukaj

O firmie

Firma Landi Renzo SPA, założona w 1954, jest największą spółką w ramach grupy Landi. Już od przeszło pięćdziesięciu lat, jako jeden z głównych producentów światowych w dziedzinie systemów na LPG i metan do napędu pojazdów, Grupa Landi podąża wytyczoną ścieżką ewolucyjną, która doprowadziła do rozwoju wysoce zaawansowanych technologii i know how mających na celu realizację głównej misji firmy oraz do stworzenia i rozwoju dużej grupy przemysłowej, która składa się z wielu przedsiębiorstw oraz filii we Włoszech jak i za granicą. W istocie rzeczy, poprzez wszystkie te lata Grupa Landi koncentrowała się silnie na umocnieniu swojej obecności na rynkach światowych, która w efekcie zsumowała się z pierwotnymi firmami włoskimi: główną Landi Renzo, historyczną spółką Landi srl założoną jeszcze w latach 30-ych oraz firmą MED.


Aktualnie w Europie w skład Grupy Landi wchodzi holenderska firma Eurogas, firma polska Landi Renzo Polska z siedzibą w Józefowie pod Warszawą, natomiast w Azji od 1998 roku funkcjonuje firma Landi Renzo Beijing, przedstawiciel Grupy wspierający w sektorze handlowo-technicznym bardzo ważny rynek chiński. Powołanie do internacjonalizacji zachęciło Grupę do podjęcia dodatkowych decyzji inwestycyjnych i stworzenia zakładu produkcyjnego Landi Renzo Brasil z siedzibą w Brazyli, w mieście Vitoria, w stanie Spirito Santo. Powołanie do życia nowego, brazylijskiego zakładu było owocem uważnej polityki strategicznej i handlowej, ukierunkowanej na możliwość oferowania bezpośredniej produkcji dla ważnego sektora firmy Mercosur oraz zagwarantowania szybszego serwisu i wsparcia technicznego klientom tegoż rynku, jak również zdobycia partnera, który mógłby współpracować bezpośrednio ze wszystkimi producentami OEM działającymi na rynkach latynoamerykańskich.

Będąc od początku zaangażowaną w prace badawcze nad realizacją ekologicznych systemów zasilania i jako lider w dziedzinie technologii w tym sektorze, firma Landi Renzo w swym rozwoju postawiła sobie za cel spełnienie surowych wymagań dotyczących ochrony środowiska wobec projektowanych instalacji, z wykorzystaniem do tego celu ekologicznych źródeł energii i przy zachowaniu odpowiednich osiągów trakcyjnych.

Gaz ziemny oraz gaz ciekły są to w istocie jedyne rodzaje paliw gwarantujące, że napędzane nimi pojazdy są ekologiczne w eksploatacji i prawie nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Landi Renzo posiada niezwykle szeroką gamę produktów i elastyczne podejście do klienta, które charakteryzuje ciągłe wychodzenie naprzeciw jego potrzebom i oferowanie gotowych projektów „pod klucz”. Energia, Nastawienie proekologiczne, Technologia, Jakość - Oto kluczowe idee, które stanowią główne filary filozofii firmy Landi Renzo.

W nowym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym, firmy Landi Renzo, wyposażonym w stanowiska do prób oraz pomieszczenia z hamownią podwoziową opracowuje się i testuje prototypy nowych instalacji w warunkach jazdy odtwarzających analogiczne warunki drogowe. Nowoczesny system analizy spalin wyposażony w system informatyczny pozwala na gromadzenie i obróbkę w czasie rzeczywistym danych dotyczących wszystkich mierzalnych parametrów, przy zwróceniu szczególnej uwagi na różne czynniki odpowiedzialne za zanieczyszczenie środowiska.

Od 1996 roku firma Landi Renzo objęta jest certyfikatem ISO 9001, a w 2001 roku jako pierwsza z firm tej branży otrzymała prestiżowy certyfikat ISO/TS 16949.

Landi Renzo Polska, obecna na polskim rynku 1998 roku, jest wyłącznym przedstawicielem firmy landi Renzo Sp.A na Polskę i kraje Europy środkowo-wschodniej. Powstanie firmy na terenie Polski poprzedzone zostało wnikliwą analizą możliwości jakie dostrzeżono oraz potencjału kiełkującego wówczas na rynku instalacji gazowych do samochodów w Polsce.

Landi Renzo Polska od roku 2000 posiada homologację Ministerstwa Transportu i Gospodarki morskiej na montaż instalacji gazowych LPG we wszystkich typach i modelach pojazdów samochodowych z silnikiem o zapłonie iskrowym. Obecnie w ramach swojej struktury firma posiada 11 Dystrybutorów na terenie Polski, ponad 500 autoryzowanych punktów montażowych oraz dystrybutorów między innymi na Ukrainie, Litwie, Estonii, Białorusi.

LRP jest członkiem założycielem Koalicji na Rzecz Autogazu- Związku pracodawców- branżową organizacją skupiającą importerów i dystrybutorów instalacji gazowych do samochodów, pracodawców prowadzących działalność wiążącą się z produkcją, dystrybucją i rozlewem gazów płynnych i sprężonych określanych symbolami LPG, CNG oraz LNG

W ramach kilku letniej obecności na rynku Polskim jak również korzystając z doświadczenia firmy matki we Włoszech Landi Renzo Polska zapewnia swoim klientom między innymi:

 • wysoką jakość usług o najlepszy techniczny serwis
 • instruktaż montażu instalacji LR oraz doradztwo techniczne
 • pełną gamę schematów montażowych oraz dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej w każdym warsztacie
 • dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych producenta
 • nowe produkty dopasowane do nowoczesnych technologii stosowanych w samochodach

Lista dealerów

 • Wyszukaj dealerów naszych instalacji gazowych.

Więcej informacji

>

Zapytaj eksperta
Skoda auto

Aktualności

 • ''Kupujemy kartki UNICEF, pomagamy dzieciom''
  20.10.2011

  '' Poprzez zakup kartek UNICEF firma LANDIRENZO POLSKA w tym roku wsparła programy na rzecz dzieci prowadzone przez UNICEF na całym świecie''

 • TOYOTA ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACE Z LANDI RENZO
  16.09.2010

  TOYOTA ROZPOCZYNA WSPÓŁPRACE Z LANDI RENZO


 • Landi Renzo USA Corporation zakupiła udziały Baytech Corporation
  11.08.2010

    Landi Renzo USA Corporation, spółka należąca w całości do Landi Renzo SPA, zawarła umowę zakupu 100 % udziałów w Baytech Corporation, jedynej spółki na rynku amerykańskim posiadającej certyfikat CARB na systemy gazowe dla pojazdów grupy General Motors.

 • Landi Renzo przejmuje AEB
  03.08.2010

  Konsolidacji branży autogazu ciąg dalszy – we Włoszech doszło na początku lipca 2010 do przejęcia AEB (Alternetive Fuel Electronics) przez potentata lokalnego i światowego rynku, firmę Landi Renzo. Współpraca obu podmiotów już wcześniej była ścisła, teraz jednak zostanie zacieśniona jeszcze bardziej.